ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ 2013

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ»
«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
«GREEN KEY»
«ΕΤΑΙΡΙΑ» / ΔΩΡΕΕΣ