ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ 2014

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ»
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
   
«GREEN KEY»
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ