Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το οικονομικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει τα προγράμματα διατήρησης του περιβάλλοντος και της φύσης στις χώρες της Ένωσης, αλλά και σε ορισμένες υποψήφιες, συγκατατιθέμενες και γειτονικές χώρες. Ο Κανονισμός LIFE, που προετοίμασε το έδαφος για την εφαρμογή του προγράμματος LIFE, θεσμοθετήθηκε με νόμο στις 21 Μαΐου 1992. Από τότε, το πρόγραμμα LIFE στις διάφορες φάσεις του έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 3.700 προγράμματα, με συνολικά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Tο έργο που διαχειρίζεται η ΕΕΠΦ έχει τίτλο "Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας" με κωδική ονομασία LIFE11 NAT/GR/1014. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου. Η Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι τα δύο βουνά της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Οίτη και το Καλλίδρομο, που περιλαμβάνουν τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000 : «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ» (GR2440004), «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ» (GR2440007) και «ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ» (GR2440006).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 63 μήνες (01-09-2012 to 30-11-2017).

Εταίροι:

Συντονιστής δικαιούχος: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Συμπράττοντες δικαιούχοι:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
Αρκτούρος – Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Άγριας Ζωής (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ).

Συγχρηματοδότης:

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Προϋπολογισμός:

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750.840 €

Οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.309.840 €


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.foropenforests.org