Πρόγραμμα Φολόης

περίληψη

Δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβαλλοντικές δράσεις σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές».

χορηγός

Κρατάμε το δάσος της Φολόης ζωντανό.

Η Mercedes-Benz Ελλάς, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα των καιρών μας, υποστηρίζει ενεργά το έργο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για τη διαφύλαξη και τη συνέχιση της ανάπτυξης ενός μοναδικού ελληνικού δάσους, του δάσους της Φολόης στην Πελοπόννησο.

Με δημιουργία μονοπατιών, δραστηριότητες διατήρησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, προμήθεια εξοπλισμού πυροφύλαξης και άλλα έργα, η Mercedes-Benz Ελλάς υποστηρίζει
την προσπάθεια
για την προστασία
και τη διατήρηση
του ανεκτίμητου
φυσικού περιβάλλοντος
της χώρας μας.

www.mercedes-benz.gr

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβαλλοντικές δράσεις σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές» που είχαν προκηρύξει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η Εταιρία μας υπέβαλε πρόταση για ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης και αποκατάστασης για την πυρόπληκτη περιοχή της Φολόης στη Δυτική Πελοπόννησο. Πρόκειται για μια περιοχή με αξιόλογο δασικό πλούτο, που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

Η πρόταση που υποβάλαμε εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 και το πρρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2009 σε συνεργασία με το Δήμο Φολόης, το τοπικό Συμβούλιο Νέων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φολοητών «Κένταυρος».

Οι κυριότερες δράσεις του προγράμματος περιελάμβαναν τη δημιουργία μιας μόνιμης έκθεσης ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος της πυρόπληκτης αυτής περιοχής, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών (στο παλιό σχολείο του χωριού της Φολόης), καθώς και επιλεκτικές φυτεύσεις θάμνων και δέντρων, με σκοπό την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, ειδικές τεχνητές φωλιές για τα πουλιά και εφαρμογή ενός δικτύου εθελοντικής πυροφύλαξης που πραγματοποιήθηκε από εθελοντές σε διαδοχικές βάρδιες, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ειδοποιείται άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα και την περιοχή.

Από το 2010 και μετά ο πρόγραμμα εισέρχεται στη δεύτερη φάση του με την ευγενική χορηγία της Mercedes-Benz Ελλάς, με διεύρυνση του αντικειμένου των παλαιότερων δράσεων καθώς και με νέες δράσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων.

Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός δικτύου πινακίδων σήμανσης των μονοπατιών και δρόμων καθώς και πληροφόρησης, που θα διευκολύνουν τη διαφύλαξη του δάσους.

2) Έργα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας

Προβλέπεται να γίνουν επιλεκτικές φυτεύσεις θάμνων και δέντρων, με σκοπό την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των πυρόπληκτων δασικών οικοσυστημάτων. Επίσης στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν (από τους εθελοντές) και ειδικές τεχνητές φωλιές για τα πουλιά.

3) Εκπαίδευση εθελοντών στη φύλαξη και φροντίδα του δάσους

Εκπαίδευση νέων εθελοντών, κατοίκων της περιοχής, σε θέματα πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Πυροσβεστική, Δασαρχείο, κ.λπ.). Επίσης, οι εθελοντές θα βοηθήσουν στο μάζεμα των σκουπιδιών από το δάσος.

4) Πυροφύλαξη

Εφαρμογή και ενδυνάμωση του δικτύου εθελοντικής πυροφύλαξης και πυρόσβεσης. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας και πυρόσβεσης για τους εθελοντές.

5) Ενημέρωση ιστοσελίδας

Η δράση αυτή αφορά στην ενημέρωση τηςς ιστοσελίδας, με τη δημοσίευση επίκαιρων πληροφοριών, ειδήσεων κλπ. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, εκτός από κείμενα θα περιλαμβάνει και οπτικό υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, εικόνες από τη δράση των εθελοντών, κ.λπ.).