Το Μονοπάτι της Βίδρας

περίληψη

Πρόγραμμα για τη Βίδρα στον Άραχθο

Μέσα στο 2008 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος της Εταιρίας μας, του Προγράμματος της Βίδρας στην περιοχή του Αράχθου. Η Βίδρα (Lutra lutra), είναι ένα απειλούμενο και προστατευόμενο θηλαστικό που ζει σε υγροτοπικά οικοσυστήματα. Οι πληθυσμοί της έχουν μειωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευτυχώς, εξακολουθεί να απαντάται σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ωστόσο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης. Ακόμα περισσότερο ευάλωτοι είναι οι νησιωτικοί πληθυσμοί της Βίδρας, στην Κέρκυρα, τη Χίο και τη Λέσβο.

χορηγός

Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος που ανέλαβε να εκπονήσει η Εταιρία μας στον Άραχθο, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας της Βίδρας και των παραποτάμιων βιοτόπων της.

Σε πρώτη φάση προβλέπεται ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών διαδρομών, με βάση το «μονοπάτι της Βίδρας» στον Άραχθο με έμφαση στην ερμηνεία των σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων γενικής πληροφόρησης και σήμανσης των διαδρομών, καθώς και πινακίδων πληροφόρησης για τη χλωρίδα και την πανίδα. Η πρώτη κατηγορία πινακίδων θα διευκολύνει την περιήγηση, ενώ η δεύτερη κατηγορία πινακίδων θα αφορά στη σήμανση των θεματικών διαδρομών. Επίσης θα τοποθετηθούν και ειδικές πινακίδες με πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα του Αράχθου σε επιλεγμένα για τα είδη αυτά σημεία. Φυσικά, όλα τα έργα σήμανσης θα γίνουν με ελαφρές κατασκευές, αρμονικά ενταγμένες στο χώρο.

Στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού θα δημιουργηθεί το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Βίδρα, στα πρότυπα των κέντρων πληροφόρησης και υποδοχής επισκεπτών. Για τη στέγαση του Κέντρου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του σχολείου Βαθυκάμπου που σήμερα παραμένουν κλειστές. Το κέντρο αυτό, σε συνδυασμό με ένα μονοπάτι ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, θα παρέχουν πληροφορίες για το παραποτάμιο οικοσύστημα του Αράχθου, με κεντρικό άξονα αναφοράς τη Βίδρα. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι επισκέπτες να εξοικειωθούν με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του Αράχθου και να ανακαλύψουν τα αξιόλογα στοιχεία του, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα και την ανάγκη της προστασίας τους.

Μέσα στο 2008 είχε ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλου του υλικού για τη σύνταξη της μελέτης του «Μονοπατιού της Βίδρας» στον Άραχθο.

Το Μονοπάτι της Βίδρας με συνολικό μήκος περίπου 16 χιλιόμετρα, έχει ως σημείο έναρξης την γέφυρα Τζαρή που βρίσκεται ανατολικά του χωριού Σκούπα και ως κατάληξη το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας.

Το πρώτο τμήμα, το επονομαζόμενο και «Σκουπιώτικο», είναι μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και στο μεγαλύτερο μέρος του περνά μέσα από τα σκιερά παρόχθια δάση του Αράχθου, σε μια διαδρομή χωρίς σημαντικές υψομετρικές διαφορές.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του μονοπατιού μήκους 12,5 χιλιομέτρων, παρουσιάζει πολλές εναλλαγές, καθώς άλλοτε απομακρύνεται από τον Άραχθο και άλλοτε πλησιάζει δίπλα στην όχθη του, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στο τμήμα αυτό οι πεζοπόροι συναντούν πολλά ανηφορικά μέρη και συχνά ακολουθούν κάποιους μικρούς τοπικούς χωματόδρομους. Η συνολική διαδρομή μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία μέρα, καθώς διαρκεί γύρω στις 8 ώρες. Προς το παρόν, δεν υπάρχει σήμανση, με αποτέλεσμα η διάσχισή της σε πολλά σημεία να είναι δύσκολη για κάποιον που δεν την γνωρίζει.

Η μελέτη προτείνει συγκεκριμένα έργα σήμανσης του μονοπατιού, καθώς και πινακίδες που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των επισκεπτών. Επίσης γίνεται αναφορά στις ανάγκες επισκευής του μονοπατιού, ιδίως στα απόκρημνα τμήματά του, καθώς και βελτιωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καλυτέρευση της βατότητάς του.

Τέλος, σε ειδικό παράρτημα της μελέτης αυτής, γίνεται μια πρώτη εκτίμηση του μελλοντικού κόστους όλων των υπολοίπων αναγκαίων παρεμβάσεων και έργων, καθώς επίσης και του Κέντρου Ενημέρωσης για τη Βίδρα, που θα στεγαστεί στο παλαιό σχολείο Βαθυκάμπου.