Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1951 για την προστασία του Ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί,τόσο τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για τη προστασία της. Ασχολείται ενεργά με τους εξής βασικούς τομείς:

Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
- Προγράμματα προστασίας της φύσης
- Περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε διαχρονικά δίκτυα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

 

κατηγορία: