Βράβευση Οικολογικών Σχολείων-Μουσείο Μπενάκη, 15 Μαρτίου 2014