Εκδήλωση Ανακοίνωσης Βράβευσης Γαλάζιων Σημαιών 2015