Εκδήλωση ανακοίνωσης βραβεύσεων Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" 2018