Σεμινάριο Μουσικά Παραμύθια από «σκουπίδια» - Σάββατο 9 Μαΐου 2015