Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατασκευής Μακέτας

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και με την ευγενική υποστήριξη της Tetra Pak, στο πλαίσιο της Δράσης «Μαθαίνω για τα Δάση, για την Κλιματική Αλλαγή αναλαμβάνω Δράση», προκήρυξαν Διαγωνισμό κατασκευής μακέτας από συσκευασίες FSC, τη χρονιά 2018.

Η θεματολογία της μακέτας είχε σχέση με τη θεματική ενότητα που έχει αναλάβει η κάθε χώρα, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιεί περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της μακέτας ήταν :

Ελλάδα : «Δάση και CO2, Τα δάση ως αποθήκες άνθρακα και η κλιματική αλλαγή»

Κύπρος: «Δάση και Πυρκαγιές»

Βουλγαρία: «Δάση και Βιοποικιλότητα»

Ρουμανία: «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στα συμμετέχοντα στη δράση σχολεία της κάθε χώρας, από τα οποία ανακηρύχτηκε ο νικητής από τον αντίστοιχο Εθνικό Χειριστή της χώρας. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του νικητή ήταν η μακέτα να έχει κατασκευαστεί από συσκευασίες FSC.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.