''ΑΡΧΕΛΩΝ'' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

O Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, κάθε καλοκαίρι παρακολουθεί καθημερινά 75 χιλιόμετρα παραλίων, προστατεύει 3.500 φωλιές και ενημερώνει περισσότερο από 200.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Με εθελοντική εργασία μπορείτε να βοηθήσετε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του, αλλά και να μοιραστείτε την εμπειρία αυτή με όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες.