Γαλάζια Σημαία - ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες και υποστηρικτές

Η Γαλάζια Σημαία ευχαριστεί όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν

Η ΕΕΠΦ, εκπρόσωπος του FEE (Foundation for Environmental Education) στην Ελλάδα και εθνικός χειριστής όλων του των προγραμμάτων, ευχαριστεί όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν το Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" όλα αυτά τα χρόνια:

δήμους, τοπικούς φορείς, ιδιώτες, υποστηρικτές, χορηγούς, δωρητές, και προπάντων τους εθελοντές.

Η συλλογική προσπάθεια οδηγεί σε ορατά και ουσιαστικά αποτελέσματα με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Η ΕΕΠΦ ευχαριστεί όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν τη Γαλάζια Σημαία

 

 

 

Συνημμένο: