Για τις πλαστικές σακούλες στις θάλασσές μας

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπο του Δικτύου Μεσόγειος ΣΟΣ, λίγες μέρες απομένουν για την λήξη της προθεσμίας για ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας της Οδηγίας 2015/720 της ΕΕ, η οποία έχει στόχο την μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Οι πλαστικές σακούλες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον μας, και ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο μεγάλο μέρος τους αργά ή γρήγορα καταλήγει. Και όμως, η χώρα μας, παρότι θαλασσινή και προσανατολισμένη στον τουρισμό, έχει μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις πλαστικής σακούλας ανά κάτοικο στην Ευρώπη.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) σαν εθνικός χειριστής των Γαλάζιων Σημαιών στην Ελλάδα, και σαν περιβαλλοντική οργάνωση που καταστατικά εργάζεται για την προστασία της ελληνικής φύσης, στηρίζει τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικές σακούλες. Οι προσπάθειες για μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μας αφορούν όλους, και άμεσα.

Για περισσότερη πληροφορία μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε για το σοβαρό αυτό ζήτημα το Δίκτυο Μεσόγειος ΣΟΣ: http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-40/2008-08-...