ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
5 Ιουνίου 2016

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, γιορτάζουμε τις ακτές και το παράκτιο περιβάλλον της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις αξίες τους αλλά και γρηγορώντας για την προστασία τους.

Η 5η Ιουνίου έχει θεσμοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για την ευαισθητοποίηση όλων μας και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία της φύσης και ολόκληρου του πλανήτη. Η Ημέρα αυτή κάθε χρονιά έχει διαφορετικό θέμα και στόχευση: το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, την υπερκατανάλωση, την ανύψωση της στάθμης των θαλασσών λόγω κλιματικής αλλαγής, την απώλεια τροφίμων, την πράσινη οικονομία, τα δάση.

Στην Ελλάδα φέτος τονίζουμε το θέμα του παράκτιου περιβάλλοντος. Η θάλασσα και οι ακτές είναι η ψυχή της χώρας μας, και την χαρακτηρίζουν από πλευράς βιοποικιλότητας, τοπίων και κλίματος, ιστορίας και πολιτισμού. «Οι Έλληνες ζούμε γύρω από τη θάλασσα όπως οι βάτραχοι γύρω από μία λίμνη» έλεγε ο Σωκράτης σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κάτι που είναι αλήθεια ως σήμερα αφού πάνω από το 60% του πληθυσμού μας κατοικεί στην παράκτια ζώνη. Στο χώρο αυτό αναπτύσσονται σημαντικότατες οικονομικές και βιοποριστικές δραστηριότητες και εδώ βασίζεται η εθνική μας «βιομηχανία», ο τουρισμός.

Οι ελληνικές θάλασσες και ακτές, παρά τη μοναδικότητά τους, αντιμετωπίζουν τις μεγάλες, παγκόσμιες απειλές όπως η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση. Σε τοπικό επίπεδο βρίσκονται αντιμέτωπες με άλλους κινδύνους όπως η υπερεκμετάλλευση των πόρων του παράκτιου χώρου, η σημειακή ρύπανση, η ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση και η αλόγιστη, μη βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών υποδομών.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) έχει ρίξει, από το 1992, μεγάλο βάρος των δυνάμεών της στην προστασία και την ανάδειξη των Ελληνικών ακτών, κυρίως μέσα από τον θεσμό της «Γαλάζιας Σημαίας», ενός διεθνούς προγράμματος προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος μέσα από την αειφορική διαχείριση ακτών και μαρινών. Η Γαλάζια Σημαία, ως το πλέον αναγνωρίσιμο σήμερα σήμα οικολογικής ποιότητας στον κόσμο αποτελεί ισχυρό εργαλείο προστασίας, αλλά και προώθησης του τουρισμού.

Φέτος η Ελλάδα διατήρησε την 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 50 χώρες με 430 βραβευμένες ακτές.  Έχουμε όμως και εναν ειδικότερο λόγο να γιορτάζουμε καθώς έγινε στην Χαλκιδική, στις 25 Μαΐου, η 1η επίσημη τελετή ανακοίνωσης των παγκόσμιων βραβεύσεων ακτών και μαρίνων για το 2016, κάτι που τονίζει τη δυναμική παρουσία τόσο της ΕΕΠΦ, εθνικού χειριστή, όσο και της Ελλάδας στο θεσμό.

Η ΕΕΠΦ, συνεχίζοντας τις δράσεις της για ενεργό προστασία της ελληνικής Φύσης την οποία υπηρετεί από το 1951, προσπαθεί να διασφαλίσει την προστασία των ακτών και την προώθηση ενός μοντέλου ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης μέσα από την εφαρμογή των κριτηρίων της «Γαλάζιας Σημαίας».

 

Πληροφορίες:
κα Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τηλ.  210 3224944, Email: blueflag@eepf.gr