Διεθνές Συνέδριο του LIFE Natura Themis στην Αθήνα, τον Νοέμβριο 2018

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, σας προσκαλεί στo Διεθνές Συνέδριο του έργου Life Natura Themis με τίτλο: «Διεθνείς Προοπτικές στην Πρόληψη του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 23-25/11, με ομιλητές σημαίνοντες ειδικούς επιστήμονες του περιβαλλοντικού δικαίου απ’ όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://lifethemis.eu/el/content/IPPWLCAnnouncment