"Νεοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον"-Global Action Days 2015

Tο ‘Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, θεσπίζει φέτος την καμπάνια Global Action Days (GAD - http://www.yre.global/about-the-initiative/ ), η οποία χρονικά τοποθετείται στις 9-15 Νοεμβρίου 2015.

Πρόκειται για μια εβδομάδα (9-15 Νοεμβρίου 2015) όπου σχολεία από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» μπορούν να παρουσιάσουν  με το δικό τους μοναδικό τρόπο, τις  δράσεις τους με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εβδομάδα αυτή της παγκόσμιας δράσης μπορούν:

  1. Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα (http://www.yre.global/registration/ ) που έχει κατασκευαστεί από το Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο.
  2. Να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες τους για μία ή και περισσότερες μέρες μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
  3. Να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στην τοπική κοινωνία, π.χ. μπορούν να οργανώσουν μια τοπική έκθεση φωτογραφίας, να ηγηθούν μιας τοπικής περιβαλλοντικής εκδήλωσης, μιας δημόσιας παρουσίασης, ενός καθαρισμού κλπ.
  4. Να μοιραστούν τις δράσεις τους και να «ανεβάσουν» φωτογραφίες, βίντεο ή/και συνθήματα σχετικά με τη δράση τους την/τις ημέρα/ες εκείνες, στη διεθνή ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GlobalActionDays .

PDF iconposter GAD2015-YRE.pdf