Συλλογικός Τόμος "Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση"

H δράση-πρόγραμμα «Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση: Μειώνω τα Απορρίμματα-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω: Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου» σχεδιάστηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και Β΄Αθήνας και υλοποιήθηκε σε 80 σχολικές μονάδες (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία), με την υποστήριξη της Tetra Pak Hellas. Το συντονισμό και την υποστήριξη των σχολείων ανέλαβαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων αυτών.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παράχθηκε ένας συλλογικός τόμος ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και καλές πρακτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας και Ανατ. Αττικής.

Καλή ανάγνωση!