Ψήφισμα για το ρέμα της Πικροδάφνης

Η Εταιρία μας έχει από παλιά ενασχόληση με το ρέμα της Πικροδάφνης, στο ΝΑ μέρος του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΠΦ έχει εκδώσει σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Δημητρίου το βιβλίο «Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη» (2012), το οποίο αναφέρεται στη φύση του ρέματος και τη σχέση του με τον άνθρωπο, με κείμενα του Μαρτίνου Γκαίτλιχ και του Δήμου Αγίου Δημητρίου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής για μεγάλης έκτασης «έργα ανάπλασης» στο ρέμα της Πικροδάφνης, η Εταιρία μας παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και συμμετέχει στη διαβούλευση. Τα έργα αυτά στην ουσία είναι έργα διευθέτησης κοίτης και όχι ανάπλασης, και πρόκειται να αλλάξουν ριζικά και μη αντιστρεπτά τη φυσική μορφή του ρέματος, με επιπτώσεις στη φυσικότητά του και τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των γύρω περιοχών. Έτσι, η ΕΕΠΦ κατέθεσε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, μαζί με την AΝΙΜΑ, τον Αρχέλωνα, την Ελληνική Εταιρεία (ΕΛΛ.ΕΤ) και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), υπόμνημα με το οποίο εκφράζουν τις σοβαρότατες αντιρρήσεις τους (επισυνάπτεται).

Έκτοτε η Εταιρία μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και επιστημονικούς φορείς όπως το ΕΛΚΕΘΕ, και φορείς πολιτών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την Πικροδάφνη. Δυστυχώς πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής υπερψήφισε τη μελέτη για τα έργα διευθέτησης.

Η θέση της ΕΕΠΦ παραμένει αταλάντευτα ότι πρέπει να προστατευτεί το ρέμα της Πικροδάφνης και τα όποια έργα ανάπλασης ή αντιπλημμυρικής προστασίας πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα την προστασία της φύσης της Πικροδάφνης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σας ενημερώνουμε για το ψήφισμα για να σωθεί το τελευταίο φυσικό ρέμα της Αθήνας, το ρέμα της Πικροδάφνης, το οποίο βρίσκεται εδώ: http://chn.ge/2dbNXLO.