2ο Γυμνάσιο Κιλκίς :"ΦΥΣΙΚΑ-τα νέα του σχολείου μας!"

Στο πλαίσιο του διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον", οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς, δημιούργησαν τη σχολική εφημερίδα με τίτλο : "ΦΥΣΙΚΑ-τα νέα του σχολείου μας!". Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει τη χαρά να μοιραστεί μαζί σας το Φύλλο 9 της εφημερίδας που παρουσιάζει περιβαλλοντικές δράσεις και άρθρα. Καλό διάβασμα!

Συνημμένο: