Λέμε ΝΑΙ στην ενίσχυση του θεσμού της Π.Ε.-Λέμε ΟΧΙ στην αποδυνάμωση και συρρίκνωσή της

Mε αφορμή το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, ως ΕΕΠΦ θέλουμε να συμβάλλουμε στο σχετικό διάλογο και προβληματισμό, έχοντας στο ενεργητικό μας μια μακρά και επιτυχημένη εμπειρία και συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας και ειδικότερα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση. Η εμπειρία αυτή αποτελεί και τη βάση της ανησυχίας μας, εν όψει αλλαγών που φαίνεται να ενισχύουν απρόσωπες και συγκεντρωτικές διοικητικές δομές, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν συνάδουν με το όραμα της  αειφορικής εκπαίδευσης, η οποία πρωτίστως ορίζεται  ως δημοκρατική εκπαίδευση.

Επί 25 χρόνια καταφέραμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές και θεσμοθετημένες σχέσεις συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας   για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  και δικτύων μας στο χώρο της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας αλλά και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κομβικός κρίκος σε αυτή  τη συνεργασία ήταν ο ρόλος του/της  Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων,  που συμμετέχοντας θεσμικά στις επιστημονικές και παιδαγωγικές επιτροπές των δικτύων μας, διασφάλιζαν τη σύνδεση των εκπαιδευτικών  και των μαθητών με τις δράσεις μας  σε βάθος χρόνου, γεγονός που  αποτελεί και μια σημαντική πρωτοτυπία  διεθνώς της ΕΕΠΦ και των Διεθνών και Εθνικών της Δικτύων.

Αποτέλεσμα της αγαστής αυτής συνεργασίας ήταν και η μεγάλη επιτυχία των δικτύων μας, η εκπαιδευτική αρτιότητά τους και ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων μας από την εμπειρία των ενεργών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων δοκιμάστηκαν στην πράξη οι καινοτόμες προτάσεις μας, υποστηρίχτηκαν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και εκφράστηκαν τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Στην μακρόχρονη αυτή πορεία διαπιστώσαμε τη σημασία της συμμετοχής σχολείων σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας με τους Υπεύθυνους Σχολικών δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των περιβαλλοντικών επιτροπών, τη συνδιοργάνωση εκστρατειών και δράσεων,  τη συμμετοχή των σχολείων στα εθνικά και διεθνή μας δίκτυα, την υλοποίηση επιμορφωτικών  δράσεων (ημερίδες, θερινό σχολείο) και μαθητικών συνεδρίων.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι πριν από οποιαδήποτε οριστική αλλαγή στις εν λόγω δομές είναι αναγκαίο να προηγηθεί δημοκρατική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και άλλων Δομών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) προκειμένου οι αλλαγές που θα έρθουν να ενισχύσουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα της Αειφορικής Εκπαίδευσης.