Υπόμνημα μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου