Το φυλλαράκι

Το φυλλαράκι

Η ΕΕΠΦ εκδίδει το 32σέλιδο περιοδικό «φυλλαράκι» το οποίο απευθύνεται στην Εκπαιδευτική κοινότητα. Αποστέλλεται στα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ) που συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσής της ΕΕΠΦ, στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η έκδοση του περιοδικού έχει σταματήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία της ΕΕΠΦ (τηλ. 210 32 24 944, εσωτ. 101)

κατηγορία: