Χορηγοί και Υποστηρικτές

Χορηγοί και υποστηρικτές της ΕΕΠΦ ανά χρονιά

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «LITTER LESS CAMPAIGN»
ΔΡΑΣΗ «ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» ΔΡΑΣΗ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» ΔΡΑΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
Planet logo
logo Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
«GREEN KEY»
LIFE “ICON” LIFE “FOROPENFORESTS”
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
 
 
«ΕΤΑΙΡΙΑ» / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Γ. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «LITTER LESS CAMPAIGN»
ΔΡΑΣΗ «ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» ΔΡΑΣΗ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» ΔΡΑΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
 
 
 
«GREEN KEY»
LIFE “ICON” LIFE “FOROPENFORESTS”
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
 
 
«ΕΤΑΙΡΙΑ» / ΔΩΡΕΕΣ
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Γ. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «LITTER LESS CAMPAIGN»
ΔΡΑΣΗ «ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» «4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
 
  Mobi-Mat
 
 
«GREEN KEY»
 
   
 
LIFE “ICON” LIFE “FOROPENFORESTS”
ΕΤΑΙΡΙΑ / ΔΩΡΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

 

Γ. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«ΕΕΠΦ: 65 ΧΡΟΝΙΑ»

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «LITTER LESS CAMPAIGN»
ΔΡΑΣΗ «ΣΤΕΛΝΩ ΜΗΝΥΜΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΡΑΣΗ» «4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
«GREEN KEY»
LIFE “FOROPENFORESTS”
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ»
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
   
«GREEN KEY»
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

«ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ»
«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

 

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
«GREEN KEY»
«ΕΤΑΙΡΙΑ» / ΔΩΡΕΕΣ